ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Τα προϊόντα μας μπορούν να συσκευαστούν σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω συσκευασίες κατά προτίμηση.

Μαύρο τελάρο με επίπεδη τοποθέτηση σκόρδου 6Kg

Μαύρο τελάρο με επίπεδη τοποθέτηση σκόρδου 6Kg

Μαύρο τελάρο με επίπεδη τοποθέτηση σκόρδου 20kg

Μαύρο τελάρο με επίπεδη τοποθέτηση σκόρδου 20kg

Συσκευασία 13.50Kg

Συσκευασία 13.50Kg

Συσκευασία 9Kg

Συσκευασία 9Kg

Μαύρο τελάρο με επίπεδη τοποθέτηση σκόρδου σε διχτάκι. 10Kg

Μαύρο τελάρο με επίπεδη τοποθέτηση σκόρδου σε διχτάκι. 10Kg

συσκευασία με καπάκι. 5Kg

Συσκευασία με καπάκι. 5Kg

Μαύρο τελάρο των 2Kg, 4Kg και 6Kg

Μαύρο τελάρο των 2Kg, 4Kg και 6Kg

Μενού